Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Thách thức quá trình của bạn (Challenge Your Processes)

TRANG CHỦ Forums 1. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ TỔNG THỂ Sản Xuất Theo Lean & Six- Sigma Thách thức quá trình của bạn (Challenge Your Processes)

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  admin 3 years ago.

 • Author
  Posts
 • #3844

  admin
  Keymaster

  A.Thách thức quá trình của bạn (Challenge Your Processes)

  Nhà thống kê nổi tiếng W. E. Deming thường nói rằng vai trò chính của người quản lý là ‘thay đổi quá trình’ (The famous statistician, W. E. Deming, used to say that the key role of managers is to ‘change the processes’):
  85% lý do thất bại cho việc đáp ứng kỳ vọng của khách hàng đều có liên quan đến thiếu sót của hệ thống và quá trình hơn là do nhân viên. Vai trò của quản lý là thay đổi quá trình hơn là theo đuổi từng cá nhân để làm cho tốt hơn. 
  (Eighty-five percent of the reasons for failure to meet customer expectations are related to deficiencies in systems and process rather than the employee. The role of management is to change the process rather than badgering individuals to do better).
  Mở cái nắp của mọi tổ chức, nhìn vào bên trong và bạn sẽ thấy rằng tổ chức có cấu tạo từ một loạt các liên kết của các quá trình bên trong.
  (Take the lid off any organisation, look inside and you’ll find that the organisation is made up of a series of interconnecting processes).

  Sử dụng bộ công cụ Lean Six Sigma tạo ra chu kỳ đánh giá, cải tiến và duy trì liên tục hệ thống tổ chức bằng các thách thức của các trạng thái quá trình nhằm giữ cho tổ chức điều chỉnh và duy trì năng lực đáp ứng các yêu cầu khách hàng.
  (Using the Lean Six Sigma toolkit in a continuing cycle of assessing, improving and maintaining this organisational system by challenging the state of these processes will keep the organisation fit and capable of consistently meeting customer requirements).

  B. Quản lý quá trình của bạn với Lean Six Sigma (Manage Your Processes with Lean Six Sigma)
  Lean Six Sigma thường được sử dụng như là phương pháp cải tiến quá trình nhưng bạn cũng có thể sử dụng như công cụ quản lý quá trình kinh doanh của bạn hàng ngày, những công việc cơ bản đang diễn ra.
  (Lean Six Sigma is traditionally used as a method for improving processes but you can also use the tools to help you manage your business processes on an everyday, ongoing basis).
  Trong thực tế, phần kiểm soát mang lại cho quá trình chạy mượt mà, và với những điều phía sau đây mang lại
  (In essence, the control phase leaves the process running sweetly, and with the following in place):

  • Mục tiêu rõ ràng, tập trung vào khách hàng qua phản ảnh của CTQs. (A clear, customer-focused objective reflecting the CTQs)
  • Sơ đồ quá trình phù hơp. (An agreed process map)
  • Kế hoạch thu thập dữ liệu phù hợp với việc cân xứng giữa phép đo biến X và Y. (An agreed data collection plan with an appropriate balance of X and Y measures).
  • Kế hoạch kiểm soát các việc đang xảy ra. (An ongoing control plan).
  • Hồ sơ chuẩn hoá quá trình phù hợp. (A standardised process with appropriate documentation in place).

  Kiểm soát trực quan được cập nhật và sử dụng hàng ngày dựa trên biểu đồ thống kê kiểm soát khi cần.
  (A visual management system to be updated and used in practice on a day to day basis using statistical control charts when needed).

  Nguồn: John Morgan, Martin Brenig-Jones, Lean6Sigma for Dummies

You must be logged in to reply to this topic.