Supply Chain Management

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Procurement

Anh chị có thể cho em hỏi về những mô hình mua hàng của doanh nghiệp hiện nay? Việc mua hàng với các suppliers nước ngoài có những khó khăn gì ạ?

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Hồng Ngọc Trương
Best Answer

 "Anh chị có thể cho em hỏi về những mô hình mua hàng của doanh nghiệp hiện nay?"

Hiện mình chưa rõ về "mô hình mua hàng" mà bạn đang đề cập cụ thể như thế nào. Vì nói về mua hàng, procurement chung chung thì đây là chủ đề khá rộng. Cụ thể, bạn có thể làm rõ hơn rằng doanh nghiệp bạn đang muốn tìm hiểu là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ hay thương mại. Đặc tính sản phẩm của doanh nghiệp đó cung cấp cũng như những yếu tố liên quan về nhu cầu thu mua, vốn, quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

Dựa trên đó, mình có thể xét đến từng khía cạnh như hình thức tổ chức thu mua. Ví dụ như doanh nghiệp sản xuất có nhiều nhà máy ở các khu vực khác nhau thì doanh nghiệp đó có thể một bộ phần đầu não chịu trách nhiệm thu mua theo nhóm hàng, mặt hàng hay doanh nghiệp giao lại toàn bộ hoặc một phần việc thu mua cho từng nhà máy phụ trách. Hoặc khi xét đến đặc tính sản phẩm, nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm, mình có thể căn cứ theo nguồn hàng, tình hình thị trường để xác định mua trong nước hay nước ngoài.


"Việc mua hàng với các suppliers nước ngoài có những khó khăn gì ạ?"

Theo mình trải nghiệm thì việc mua hàng nước ngoài sẽ có thể gặp một vài khó khăn như:

+  Thủ tục nhập hàng thường phức tạp hơn mua trong nước, cần xét đến điều kiện nhập khẩu hàng hóa hiện tại có cho phép; Thủ tục vận chuyển, thanh toán cũng phức tạp hơn.

+ Chi phí: cần hiểu rõ toàn bộ quy trình mua hàng (thuế, vận chuyển, bảo hiểm...) để tính toán toàn diện khi so sánh chi phí so với việc mua trong nước (trong trường hợp trong nước có cung cấp).

+ Khi có các phát sinh vấn đề về chất lượng hàng hóa thì thường do khoảng cách địa lý nên doanh nghiệp và nhà cung cấp khó có đủ điều kiện để hợp tác cùng nhau khắc phục thiệt hại. Cũng như quá trình vận chuyển hàng qua nhiều bên sẽ có thể dẫn đến sự không thống nhất khi phân chia trách nhiệm. Một nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của Incoterm để phân chia rõ trách nhiệm trong từng giai đoạn của chuyển giao hàng hóa.


Avatar
Discard