Supply Chain Management

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cross - Docking

Anh chị cho em hỏi là khi áp dụng mô hình Cross - Docking thì cần có những yêu cầu gì đối với bên nhận hàng để quá trình vận chuyển diễn ra theo đúng tiến bộ? Có phải trong tất cả các trường hợp mình đều có thể dùng Cross-Docking không ạ?

Avatar
Discard