Six Sigma Applications

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phương pháp để áp dụng Lean Six Sigma trong doanh nghiệp.

Anh chị có thể giúp em hiểu thêm về tầm quan trọng của Six Sigma khi áp dụng vào công việc được không ạ? Làm cách nào để ứng dụng hiệu quả?

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Huynh Cong Duong
Best Answer

Hi Trang,

Lợi ích mà chúng ta áp dụng Six sigma là: giảm chi phí sản xuất và chi phí quản lý; tăng sản lượng,.. và giúp cho việc giáo hàng nhanh hơn, từ đó sẽ làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng. từ những cải tiến đó thì chúng ta tiến hành xây dựng văn hóa lean six sigma cho công ty và giúp doanh nghiệp ngày càng đi lên.

Để áp dụng hiệu quả Lean Six sigma thì chúng ta phải trainning từ Top manager trở xuống để mọi người hiểu rõ lean six sigma là gì và lợi ích của nó. Sau đó thì cần xây dựng team chuyên nghiệp có các cấp độ (Black belt, green belt,...) để thực hiện dự án. Đặc biệt khi dự án thành công thì cần có sự khen thưởng hợp lý để khích lệ mọi người.

Avatar
Discard