Quality Control

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Ứng dụng công cụ nào để quản lý chất lượng trong sản xuất?

Anh chị cho em hỏi để chất lượng sản phẩm được tốt hơn ta nên dùng công cụ gì ạ để hạn chế sản phẩm lỗi?

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Huynh Cong Duong
Best Answer

Hi Trang,

Để hạn chế sản phẩm lỗi thì dùng phương pháp poka-yoke nhé em.

Dùng FMEA hoặc fishbone diagram để phân tích lỗi và dùng 7 QC tool để control quá trình nha e.

Avatar
Discard