Project Management

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Những kĩ năng cần thiết để trở thành project management professional.

Kiến thức nào mình thường áp dụng vào công việc sau này?

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Huynh Cong Duong
Best Answer

Hi Trang,

Thì tùy vào từng dựng án thì mình sẽ áp dụng nhưng công cụ khác nhau như: Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM), Tiêu chuẩn hóa công việc, 5S và quản lý trực quan, Cân bằng chuyền sản xuất (Heijunka), Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), Kaban và hệ thống kéo (Pull), Chuyển đổi nhanh (SMED/QCO), Chống sai lỗi (Poka Yoke),....
Ngoài ra thì e có thể dùng thêm phần mềm Microsoft project để quản lý tiến độ của dự án nha em.


Avatar
Discard