Operations Research & Optimization

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thiết kế lại dây chuyền sản xuất.

Avatar
Loc Quang

Dạ, em xin chào anh chị ạ. Em xin hỏi có phương pháp nào để tính toán sắp xếp lại dây chuyền sản xuất trong nhà máy để giảm đường đi của material flow không ạ ? ( từ kho nguyên liệu -> kho thành phẩm). Em đang có các data như: initial layout, diện tích workstations, độ dài line,.... Em xin cám ơn anh chị.  

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Huynh Cong Duong
Best Answer

Dear Loc Quang,

Câu hỏi của em rất hay. Để trả lời cho câu hỏi này a có thể làm cả bài luận văn tốt nghiệp à.

Để improve layout hiện tại của em thì e cần phải xác định được khoảng cách và thời gian di chuyển giữa các tram làm việc trong chuyền sản xuất, các vị trí bố trí vật tư trong kho. Sau đó e xác định vật tư nào dùng nhiều thì e để gần chuyền thì em sẽ improve được khoảng cách di chuyển (Nguyên lý để improve layout là như vậy).

Còn chi tiết hơn nữa thì em cần gặp giao viên hoặc mentor trực tiếp hướng dẫn để hỗ trợ hoàn thành dự án này.

Avatar
Discard