Operations Research & Optimization

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Nghiên cứu ứng dụng kiến thức kỹ thuật hệ thống để xây dựng trình tự và lập kế hoạch chế tạo khuôn đúc áp lực

Ac cho em hỏi hướng đi của đề tài như thế nào ạ?

 Em có đề tài này mà mông lung quá về trình tự, kế hoạch khuôn đúc áp lực

E cảm ơn ac ạ!

1 Comment
Avatar
Discard
Avatar
Huynh Cong Duong
-

Em đang đi theo hướng nào: xây mới hay là improve từ hệ thống cũ