Operations Research & Optimization

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Gia Công Tia Lửa Điện

Avatar
Dương Hồng Phong

Anh chị có thể cho e hỏi : những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc gia công tia lửa điện không ạ? để mình nâng cao chất lượng sản phẩm của nó ạ?

Avatar
Discard
2 Answers
0
Avatar
T.N.T Bình
Best Answer

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc gia công bằng tia lửa điện:

- Điện áp đánh tia lửa điện Uz (V);

- Thời gian trễ đánh tia lửa điện td (µs);

- Hiệu điện thế phóng tia lửa điện Ue (V);

- Dòng phóng tia lửa điện Ie (A);

- Thời gian phóng tia lửa điện te (µs);

- Độ kéo dài xung ti (µs).

- Các yếu tố khác:

 + Tốc độ di chuyển của dây vd;

 + Ảnh hưởng của sự ăn mòn các điện cực;

 + Sự quá nhiệt của chất điện môi.

Avatar
Discard
0
Avatar
Huynh Cong Duong
Best Answer

Hi Phong,

Câu hỏi hơi chung chung, nhưng a cũng góp ý chút theo tư duy của ISE

Em muốn cải tiến chất lượng của sản phẩm, thì em cần xác định đạt mức chất lượng như thế nào (VD sản xuất 100 sản phẩm, lỗi 30 sản phẩm ==> defect rate= 30%).

Em xác định target là giảm tỉ lệ defect rate (VD từ 30% ==> 10%), thì e cần dùng công cụ chất lượng như check sheet để xác định lỗi và tần suất xuất hiện, kế em dùng pareto (Nguyên lý 80-20) để xác định lỗi cần giải quyết ngay lập tưc. Sau đó em họp với cái bên liên quan để giải quyết lỗi đó. Vậy thì em có thể giải quyết được vấn đề của em.

Avatar
Discard