MRP

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Ứng dụng của mô hình MRP trong doanh nghiệp.

MRP có những mặt lợi và mặt hại nào khi áp dụng?

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Huynh Cong Duong
Best Answer

Hi Trang

Apply mô hình MRP (Material resource planning) thì sẽ mang lại nhiều hiệu quả về việc quản  lý tồn kho, xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Giúp cho quản  lý có cái nhìn tổng thể về material follow, cũng như những rủi ro có thể xãy ra trong tương lai.

Thì khuyêt điểm a thấy của mô hình này thì nó chỉ focus vào material thôi, phạm vi hơi nhỏ.

Avatar
Discard