Lean Applications

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Công cụ FMEA

Avatar
THUY DUYEN THI PHAN

FMEA được xem là một công cụ hữu hiệu khi phân tích nguyên nhân tiềm ẩn và ảnh hưởng của nó lên hệ thống. Vậy tình hình thực hiện công cụ này ở các công ty tại VN ra sao và hiệu quả như thế nào ạ?

Avatar
Discard
2 Answers
0
Avatar
THUY DUYEN THI PHAN
Best Answer

Dạ em cảm ơn anh Khánh.

Avatar
Discard
0
Avatar
Administrator
Best Answer

Tình hình áp dụng FMEA ở VN thì Khánh chưa biết thông tin này. Nhưng một số công ty Khánh biết thì có khoảng 30% dùng FMEA.

Avatar
Discard