About ISE Major

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of ISE majors.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cơ hội việc làm của sinh viên ISE khi ra trường?

Avatar
Huong Pham Thi

cơ hội làm việc cho sinh viên năm cuối hiện chưa tốt nghiệp hiện nay như thế nào ạ, những công việc mà sinh viên chưa tốt nghiệp có thể làm là gì

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Huynh Cong Duong
Best Answer

Hi Hương,

Các công việc mà sinh viên ngành mình thường làm mà anh biết là: Production planner, material planner, supply planner, Demand planner, Kĩ sử IE, quản lý sản xuất, process engineer, quản lý kho, điều phối vận tải, ....

Avatar
Discard