Announcement

Collapse
No announcement yet.

6. BỘ MÔN QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH

Collapse
Forums Topics Posts Last Post
Cách nhận diện các hệ thống sản xuất hiện đại và cấu trúc của một hệ thống sản xuất như: Nhân sự, chi phí, máy móc thiết bị…
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Thiết kế sản phẩm, công việc và quy trình sản xuất; Hoạch định tổng hợp; Quản lý tồn kho; MRP; Bố trí mặt bằng; Điều độ sản xuất…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Những tác động khi thay đổi công nghệ đến kinh tế, sản xuất và cạnh tranh; Hiểu được thế nào là công nghệ phù hợp.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Khái niệm, triết lý, vai trò, hệ thống và 7 công cụ thống kê, quản lý chất lượng theo ISO, Lean – Six Sigma.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Phân loại bảo trì – bảo dưỡng, chi phí bảo trì- bảo dưỡng, công tác bảo trì liên quan đến hoạt động sản xuất.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Khái niêm; Các thành phần, hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng; Chiến lược vận hành, hoạch định, đánh giá chuỗi cung ứng.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Khái niệm về triến lý sản xuất theo Lean & JIT. Các công cụ: 5S, Heijunka, Kaizen, kiểm soát thực quan, VSM…
Topics: 4 Posts: 5
4 5
Khái niệm, lịch sử phát triển, lợi ích, thức áp dụng của ISO 9000, mối quan hệ giữa ISO 9000 và các hệ thống chất lượng khác.
Topics: 4 Posts: 7
4 7
Sở hữu trí tuệ, hợp đồng đàm phán, các hình thức chuyên giao công nghệ và phân tích quá trình chuyển giao công nghệ.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Đặc tính hình thành và đánh giá các dự án; Quản lý và giải quyết xung đột; Các công cụ hỗ trợ hình thành, lập tiến độ và kiểm soát dự án.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Working...
X