Announcement

Collapse
No announcement yet.

4. BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Collapse
Forums Topics Posts Last Post
Đưa ra quyết định tốt với các tình huống không chắc chắn, phân tích tài chính, kinh tế lượng, kiểm toán, sản xuất và nghiên cứu thị trường.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Kiến thức tổng quát về nguyên lý hoạt động của máy tính; Mạng máy tính và khai thác các tính năng của máy tính.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Hệ thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối thông tin cần thiết chính xác.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Hệ thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối thông tin cần thiết chính xác.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Kiến thức kỹ năng để xây dựng mô hình cho các hệ thống kinh doanh nhằm để nâng cao chất lượng của các quyết định.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, xây dựng kế hoạch kinh doanh mới dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Kỹ năng cơ bản nhằm trợ giúp trong việc ra quyết định trong quá trình quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và quản lý dự án.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Working...
X