Announcement

Collapse
No announcement yet.

3. BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP (ISE)

Collapse
Forums Topics Posts Last Post
Cung cấp kiến thức tổng quát nhất về sản xuất: Điều độ, MRP, MRPII, dự báo, tồn kho, mặt bằng…
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Giải quyết các bài tối ưu (chi phí, nhân công, lợi nhuận…) trong thực tế, các mô hình toán tối ưu, lý thuyết xếp hàng…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Nghiên cứu cách sắp xếp công việc, phân công nhiệm vụ trong sản xuất & dịch vụ
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Nghiên cứu về hệ thống sản xuất với sự trợ giúp máy tính.
Topics: 5 Posts: 5
5 5
Các mô hình xác xuất thống kê trong kinh doanh và kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Nghiên cứu vòng đời, chu kỳ của công nghệ và đưa ra giải pháp cho sản phẩm.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Vận trù ngẫu nhiên
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kiến thức cơ bảo về tài chính, mô hình tài chính liên quan đến mua hay sản xuất, khấu hao, thanh lý, bảo trì…
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kiến thức về các mô hình dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong tương lai.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Khái niệm về phương pháp nghiên cứu, thiết kế thực nghiệm.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Kỹ thuật thiết kế mặt bằng trong sản xuất, dịch vụ; Tính toán tối ưu hiệu suất với chi phí thấp nhất.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Khái niện về chất lượng tổng thể; Tính toán chi phí chất lượng; Các mô hình cải tiến chất lượng hiệu quả.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Thiết kế, xây dựng mô hình mô phỏng trong thực tế sản xuất và dịch vụ; Hỗ trợ ra quyết định và nâng cao tính thuyết phục.
Topics: 4 Posts: 4
4 4
Các kỹ thuật thiết kế sản phẩm dịch vụ phù hợp sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Các kỹ thuật đo lường khối lượng công việc, thiết kế công việc phù hợp với sinh học của từng nhóm người; Thiết kế môi trường làm việc tối ưu.
Topics: 4 Posts: 4
4 4
Các mô hình bảo trì máy móc thiết bị đạt hiệu suất cao với chi phí hợp lý; Tính vòng đời thiết bị; Chính sách bảo trì tối ưu.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ; Các công cụ kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Khái niệm về hệ thống; Các bước thiết kế và duy trì hệ thống; Xem xét môi trường hệ thống vận hành, vòng đời hệ thống.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Các mô hình kỹ thuật ra quyết định hiệu quả; Phân loại và xử lý thông tin nhanh nhất hỗ trợ ra quyết định…
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Các mô hình quản lý tồn kho hiệu quả; Đáp ứng nhu cầu sản xuất với chi phí quản lý kho thấp nhất.
Topics: 1 Posts: 2
1 2
Kỹ năng lập và triển khai dự án công nghiệp; Hoạch toán chi phí, máy móc thiết bị, nhân lực; Quản lý thời gian, vốn, nguồn lực hiệu quả nhất.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kỹ thuật quản lý dòng vật liệu từ khi khách hàng đặt hàng đến khi khách hàng nhận hàng với chi phí thấp nhất và mức độ hài lòng cao nhất.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc theo dự án, kỹ năng giao tiếp trong môi trường công nghiệp.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Các công cụ, phương pháp cải thiện chất lượng.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Các kỹ năng hoạch định chiến lược cho sản phẩm & công nghệ; Phân tích vòng đời sản phẩm, xu hướng công nghệ.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Thiết kế hệ thống cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đúng nơi và hỗ trợ hiệu quả ra quyết định.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Working...
X