Announcement

Collapse
No announcement yet.

Forum

Collapse
Forums Topics Posts Last Post
1. KINH NGIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TỔNG THỂ
Sản xuất theo lean & six- sigma
Topics: 12 Posts: 13
12 13
Quản trị nguồn nhân lực (HRM)
Topics: 5 Posts: 5
5 5
Quản trị tiếp thị & quan hệ khách hàng (CRM)
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Quản trị chuỗi cung ứng (SCM)
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Quản trị kế toán & tài chính (FRM)
Topics: 4 Posts: 4
4 4
Quản trị nguồn lực tổng thể (ERP)
Topics: 1 Posts: 5
1 5
Kỹ năng mềm trong đời sống & kinh doanh
Topics: 11 Posts: 11
11 11
Chia sẽ kinh nghiệm học anh văn
Topics: 2 Posts: 2
2 2
2. KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ PHẦN MỀM HỖ TRỢ
Các module dự báo, mặt bằng, hoạch định sản xuất, chất lượng, mô phỏng…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Mô phỏng hệ thống sản xuất và dịch vụ với sự trợ giúp phần mềm Arena.
Topics: 2 Posts: 4
2 4
Giải bài toán tối ưu sử dụng phần mềm Lingo/Lindo
Topics: 5 Posts: 27
5 27
Phần mềm thống kê quản lý chất lượng SPC
Topics: 1 Posts: 2
1 2
Thực hiện phân tích, xử lý số liệu
Topics: 3 Posts: 6
3 6
Hỗ trợ phân tích số liệu hỗ trợ dự án six- sigma, kiểm soát chất lượng.
Topics: 4 Posts: 15
4 15
Hỗ trợ phân tích số liệu hỗ trợ dự án six- sigma, kiểm soát chất lượng. Chức năng tương đương Minitab.
Topics: 3 Posts: 5
3 5
Hỗ trợ cân bằng chuyền sản xuất và lắp ráp.
Topics: 2 Posts: 4
2 4
Hỗ trợ vẽ VSM và mô phỏng toàn chuỗi giá trị sản xuất, dịch vụ.
Topics: 4 Posts: 7
4 7
Bổ sung thêm các phần mềm chuyên ngành ISE ++
Topics: 1 Posts: 2
1 2
Các phần mềm: Visio, Gerber ngành may…
Topics: 71 Posts: 163
71 163
3. BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP (ISE)
Cung cấp kiến thức tổng quát nhất về sản xuất: Điều độ, MRP, MRPII, dự báo, tồn kho, mặt bằng…
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Giải quyết các bài tối ưu (chi phí, nhân công, lợi nhuận…) trong thực tế, các mô hình toán tối ưu, lý thuyết xếp hàng…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Nghiên cứu cách sắp xếp công việc, phân công nhiệm vụ trong sản xuất & dịch vụ
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Nghiên cứu về hệ thống sản xuất với sự trợ giúp máy tính.
Topics: 5 Posts: 5
5 5
Các mô hình xác xuất thống kê trong kinh doanh và kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Nghiên cứu vòng đời, chu kỳ của công nghệ và đưa ra giải pháp cho sản phẩm.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Vận trù ngẫu nhiên
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kiến thức cơ bảo về tài chính, mô hình tài chính liên quan đến mua hay sản xuất, khấu hao, thanh lý, bảo trì…
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kiến thức về các mô hình dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong tương lai.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Khái niệm về phương pháp nghiên cứu, thiết kế thực nghiệm.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Kỹ thuật thiết kế mặt bằng trong sản xuất, dịch vụ; Tính toán tối ưu hiệu suất với chi phí thấp nhất.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Khái niện về chất lượng tổng thể; Tính toán chi phí chất lượng; Các mô hình cải tiến chất lượng hiệu quả.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Thiết kế, xây dựng mô hình mô phỏng trong thực tế sản xuất và dịch vụ; Hỗ trợ ra quyết định và nâng cao tính thuyết phục.
Topics: 4 Posts: 4
4 4
Các kỹ thuật thiết kế sản phẩm dịch vụ phù hợp sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Các kỹ thuật đo lường khối lượng công việc, thiết kế công việc phù hợp với sinh học của từng nhóm người; Thiết kế môi trường làm việc tối ưu.
Topics: 4 Posts: 4
4 4
Các mô hình bảo trì máy móc thiết bị đạt hiệu suất cao với chi phí hợp lý; Tính vòng đời thiết bị; Chính sách bảo trì tối ưu.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ; Các công cụ kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Khái niệm về hệ thống; Các bước thiết kế và duy trì hệ thống; Xem xét môi trường hệ thống vận hành, vòng đời hệ thống.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Các mô hình kỹ thuật ra quyết định hiệu quả; Phân loại và xử lý thông tin nhanh nhất hỗ trợ ra quyết định…
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Các mô hình quản lý tồn kho hiệu quả; Đáp ứng nhu cầu sản xuất với chi phí quản lý kho thấp nhất.
Topics: 1 Posts: 2
1 2
Kỹ năng lập và triển khai dự án công nghiệp; Hoạch toán chi phí, máy móc thiết bị, nhân lực; Quản lý thời gian, vốn, nguồn lực hiệu quả nhất.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kỹ thuật quản lý dòng vật liệu từ khi khách hàng đặt hàng đến khi khách hàng nhận hàng với chi phí thấp nhất và mức độ hài lòng cao nhất.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc theo dự án, kỹ năng giao tiếp trong môi trường công nghiệp.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Các công cụ, phương pháp cải thiện chất lượng.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Các kỹ năng hoạch định chiến lược cho sản phẩm & công nghệ; Phân tích vòng đời sản phẩm, xu hướng công nghệ.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Thiết kế hệ thống cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đúng nơi và hỗ trợ hiệu quả ra quyết định.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 0 Posts: 0
0 0
4. BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Đưa ra quyết định tốt với các tình huống không chắc chắn, phân tích tài chính, kinh tế lượng, kiểm toán, sản xuất và nghiên cứu thị trường.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Kiến thức tổng quát về nguyên lý hoạt động của máy tính; Mạng máy tính và khai thác các tính năng của máy tính.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Hệ thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối thông tin cần thiết chính xác.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Hệ thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối thông tin cần thiết chính xác.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Kiến thức kỹ năng để xây dựng mô hình cho các hệ thống kinh doanh nhằm để nâng cao chất lượng của các quyết định.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, xây dựng kế hoạch kinh doanh mới dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Kỹ năng cơ bản nhằm trợ giúp trong việc ra quyết định trong quá trình quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và quản lý dự án.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 3 Posts: 3
3 3
5. BỘ MÔN TÀI CHÍNH
Kiến thức về tài chính, giá trị thời gian của tiền, các mô hình định giá cơ bản, đánh giá dự án đầu tư, phân tích cấu trúc nguồn vốn.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Hiểu và phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp; Trình bày cách tiếp cận các thông tin kế toán theo cách nhìn của nhà quản lý.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Thông tin kế toán trong quá trình ra quyết định; Phát triển kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu để đánh giá và đưa ra quyêt định.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kiến thức cơ bản về thuế môn bài, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân…
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Kỹ năng ứng dụng các kiến thức tài chính đã học vào việc nhận dạng và đối phó với các nhu cầu tài chính phát sinh trong doanh nghiệp.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Kỹ năng về xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia soạn thảo một số phần của dự án tiền khả thi và khả thi.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Kiến thức tổng quan về chức năng, vai trò và hoạt động của hệ thống tài chính, các định chế tài chính trung gian trong nền kinh tế thị trường.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Nhằm tổng hợp các kiến thức đã học để lập KHKD cho 1 doanh nghiệp thực tế, mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Lý luận và pháp lý về các loại hình doanh nghiệp về việc ký kết và thực hiện hợp đồng nói chung và trong lĩnh vực thương mại nói riêng.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Những vấn đề trong việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khan hiếm của tổ chức; Khía cạnh kinh tế trong quá trình ra quyết định.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 1 Posts: 1
1 1
6. BỘ MÔN QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH
Cách nhận diện các hệ thống sản xuất hiện đại và cấu trúc của một hệ thống sản xuất như: Nhân sự, chi phí, máy móc thiết bị…
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Thiết kế sản phẩm, công việc và quy trình sản xuất; Hoạch định tổng hợp; Quản lý tồn kho; MRP; Bố trí mặt bằng; Điều độ sản xuất…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Những tác động khi thay đổi công nghệ đến kinh tế, sản xuất và cạnh tranh; Hiểu được thế nào là công nghệ phù hợp.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Khái niệm, triết lý, vai trò, hệ thống và 7 công cụ thống kê, quản lý chất lượng theo ISO, Lean – Six Sigma.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Phân loại bảo trì – bảo dưỡng, chi phí bảo trì- bảo dưỡng, công tác bảo trì liên quan đến hoạt động sản xuất.
Topics: 3 Posts: 3
3 3
Khái niêm; Các thành phần, hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng; Chiến lược vận hành, hoạch định, đánh giá chuỗi cung ứng.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Khái niệm về triến lý sản xuất theo Lean & JIT. Các công cụ: 5S, Heijunka, Kaizen, kiểm soát thực quan, VSM…
Topics: 4 Posts: 5
4 5
Khái niệm, lịch sử phát triển, lợi ích, thức áp dụng của ISO 9000, mối quan hệ giữa ISO 9000 và các hệ thống chất lượng khác.
Topics: 4 Posts: 7
4 7
Sở hữu trí tuệ, hợp đồng đàm phán, các hình thức chuyên giao công nghệ và phân tích quá trình chuyển giao công nghệ.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Đặc tính hình thành và đánh giá các dự án; Quản lý và giải quyết xung đột; Các công cụ hỗ trợ hình thành, lập tiến độ và kiểm soát dự án.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 3 Posts: 3
3 3
7. BỘ MÔN TIẾP THỊ VÀ QUẢN LÝ
Các kiến thức về hàng vi khách hàng, STP và chiến lược hỗn hợp 4P (Product, Pricing, Place, Promotion).
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Hành vi mua, hệ thống thông tin, phân khúc thị trường,phát triển sản phẩm, kênh phân phối, chiến lược giá, truyền thông và bán hàng.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp nguyên lý chung về các công cụ quản lý, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát và kỹ năng ra quyết định..
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Kiến thức về hành vi cá nhân, giá trị, thái độ, sự thõa mãn công việc, động viên, hành vi nhóm, xung đột, thông tin và văn hóa tổ chức.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Tư duy sáng tạo, hình thành ý tưởng, nghiên cứu, thiết kế, quản lý dự án và thương mại hóa sản phẩm.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp các kỹ thuật để tiến hành thực hiện nghiên cứu, mối quan hệ giữa nghiên cứu và ra quyết định.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Khái niệm, mục đích, vai trò, các chức năng, trách nhiệm, các tiêu chí đánh giá và đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Khái niệm, vai trò, qui trình quản lý chiến lược, các công cụ hỗ trợ quản lý chiến lược (SWOT Matrix , Lifecyle pattems, BCG Matrix…)
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Các học thuyết, yếu tố quốc gia, môi trường thương mại, quản trị tiếp thị, lãnh đạo và quản trị nguồn lực, chiến lược cung ứng toàn cầu.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Khái niệm, các chuẩn mực đạo đức, vai trò, trách nhiệm đối với xã hội và thực trạng về vấn đề đạo dức kinh doanh hiện tại.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Khái niệm, các chuẩn mực đạo đức, vai trò và thực trạng về vấn đề đạo dức kinh doanh hiện tại.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Kiến thức cần thiết về nghệ thuật giao tiếp, các kỹ năng, cách ứng xử, các chuẩn mực cần thiết trong giao tiếp kinh doanh.
Topics: 0 Posts: 0
0 0
Khả năng giao tiếp; quản lý và tổ chức; phân công công việc và tạo động lực làm việc; Cân bằng giữa cảm xúc và lý trí…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 3 Posts: 7
3 7
8. BỘ MÔN MAY THỜI TRANG
Cung cấp kiến thức cơ bản về may công nghiệp, quá trình thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật trang phục vào quá trình sản xuất sản phẩm may công nghiệp.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp kiến thức về quá trình tạo màu, hoàn tất, làm cơ sở đánh giá chất lượng nguyên liệu trong dây chuyền sản xuất.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp kiến thức quy luật chung về trang trí, phương pháp bố trí họa tiết trong mỹ thuật.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp kiến thức về quy trình công nghệ sản xuất hàng may mặc công nghiệp.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp kiến thức về quy trình may, kỹ thuật may các loại sản phẩm thông dụng.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp kiến thức phương pháp xây dựng mảnh cắt, phương pháp đo, hệ thống cỡ size, thiết kế cá Block cơ bản của nam, nữ, trẻ em.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp kiến thức thiết kế dây chuyền may, bố trí mặt bằng, kiểm tra quy trình.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp kiến thức cơ bản về mỹ thuật trang phục, màu sắc, đường nét, hình khối trong thiết kế thời trang.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cung cấp kiến thức phương pháp thiết kế các kiểu trang phục.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Kiến thức cơ bản về thiết kế thời trang, xây dựng một kiểu mẫu, xu hướng thời trang.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Kỹ năng vẽ người mẫu hoa văn kết hợp các yếu tố màu sắc, hình khối, đường nét, chất liệu.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cấu trúc hệ thống, nguyên lý ứng dụng máy trong dệt may.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Thiết kế các kiểu trang phục nữ ( áo kiểu, váy, đầm, quần).
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Thiết kế các kiểu trang phục khoác nữ (Jacket, vest nữ).
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Cơ cấu nguyên lý vận hành thiết bị may, tím hiểu thiết bị phụ trợ dụng cụ cử gá lắp…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Thiết kế sản phẩm hàng dệt kim từ Block cơ bản, nguyên tắc thiết kế mảnh chi tiết sản phẩm, công tác giác sơ đồ, trải cắt, kỹ thuật may ủi ép, hoàn tất.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Đáng giá, phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm, kỹ thuật hoàn tất hóa học và cơ học.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Kỹ thuât tạo dáng trang trí sản phẩm: dập ly, wash, in thêu, kết cườm…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Thiết kế trang phục trẻ em dựa vào Block cơ bản, hệ thống cỡ số.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Thiết kế trang phục nam dựa vào Block cơ bản, hệ thống cỡ số.
Topics: 2 Posts: 2
2 2
Hệ thống chất lượng, kiểm tra chất lượng bằng thống kê…
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Tổ chức quản lý và thực hiện bảo trì: TPM...
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Mục đích, yêu cầu, vai trò của quản lý vận hành hệ thống sản xuất trong doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Nguyên lý hệ thống sản xuất thiết kế nhờ máy tính trong ngành dệt may và các phần mềm ứng dụng.
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Luận văn tốt nghiệp
Topics: 1 Posts: 1
1 1
Working...
X