Vai Trò ISE Trong Doanh Nghiệp
Vai trò của ISE trong doanh nghiệp
5 September, 2021 by
Vai Trò ISE Trong Doanh Nghiệp
Phuong Thao

Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (ISE) là một chuyên ngành kỹ thuật rất phổ biến và lâu đời tại các nước phát triển và hiện đang có nhu cầu lớn tại các nước đang phát triển. Nguyên nhân là bởi ISE có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong sản xuất và điều hành doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ ở đầu ra.

Các vấn đề mang tính hệ thống của các nhà máy, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, siêu thị, cảng, kho vận, các lĩnh vực hàng không, y tế,... được các Kỹ Sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đã và đang giải quyết tối ưu và hiệu quả. Cụ thể như:

·      Nâng cao hiệu quả phát triển sản phẩm thông qua cải tiến quy trình và cải thiện phương pháp làm việc. 

·      Đảm bảo chất lượng sản phẩm, quy trình công nghệ bằng việc thiết kế hệ thống ban đầu và quản lý rủi ro.

·      Thực hiện tốt kiểm soát quá trình giúp giảm thiểu lãng phí trong sản xuất và dịch vụ.

·    Giảm chi phí tồn kho và bảo đảm đáp ứng nhu cầu của sản xuất bằng cách áp dụng kiến thức hoạch định nhu cầu vật tư.

·     Giảm thiểu chi phí sản xuất, tăng tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng nguồn lực, lập kế hoạch sản xuất hiệu quả thông qua việc hoạch định năng lực sản xuất, đo lường năng suất và hiệu quả nguồn lực.

·      Có khả năng dự báo nhu cầu dài hạn và ngắn hạn về sản phẩm và xác định nguồn lực (nguyên liệu, nhân công, năng lực sản xuất…) với chi phí tối thiểu để đáp ứng nhu cầu đó. Nhờ đó việc cung ứng và sản xuất diễn ra linh hoạt và ít rủi ro hơn.

·      Đảm bảo thời gian đáp ứng đơn hàng và thời gian giao hàng với giá cả cạnh tranh.

·     Phát triển, cải tiến và đánh giá những hệ thống tích hợp bao gồm con người, ngân sách, kiến thức, thông tin, công cụ, năng lượng, nguyên vật liệu và quá trình.

·      Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều trường đại học đưa ISE vào chương trình đào tạo. Những kỹ sư ISE với kiến thức và trình độ chuyên môn cao, sau nhiều năm kinh nghiệm làm việc, họ nắm giữ những chức vụ quan trọng trong các tập đoàn lớn và đóng góp vào sự hưng thịnh của doanh nghiệp.

Theo dõi Fanpage của chúng tôi để nhận thêm thông tin!

ISEVN Team.