Lịch Sử Ngành ISE
Giới thiệu lịch sử ngành Kỹ thuật Hệ thống Công Nghiệp (ISE)
5 September, 2021 by
Lịch Sử Ngành ISE
Phuong Thao

 

Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (hay còn gọi là Kỹ thuật Công nghiệp - Industrial Engineering) bắt đầu vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX gắn liền với Cách mạng công nghiệp Mỹ và Anh. Những kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đầu tiên là Frederick Taylor - cha đẻ của “Khoa học Quản lý” và Frank Gilbreth.

Ngành học này lần đầu tiên xuất hiện và giảng dạy tại trường Đại Học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1999 đến nay. Hiện tại Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp cũng là 1 trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường. Qua nhiều năm, bộ môn đã đào tạo được nhiều nhân tài và đạt được nhiều thành tích, với dự báo sự phát triển mạnh mẽ của ngành nghề trong tương lai, bộ môn đang không ngừng kết hợp với nhà trường để nâng cao chất lượng dạy và học. 

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial Systems Engineering – ISE) có nhiều ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các tổ chức sản xuất hay dịch vụ, tổ chức chính phủ hay phi chính phủ. Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức quản lý và điều hành hệ thống sản xuất hay dịch vụ, quản lý vật tư và hoạch định tồn kho, các kỹ thuật tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định, quản lý và kiểm soát chất lượng, logistics và chuỗi cung ứng, kỹ thuật điều độ nguồn lực, thiết kế hệ thống thông tin, hay cách thức thiết kế và áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn cho tổ chức, …và nhiều kiến thức quan trọng khác rất cần thiết cho bất kỳ tổ chức sản xuất hay dịch vụ nào. Đào tạo ra những kỹ sư chuyên đảm nhận việc thiết kế, lắp đặt, quản lý hệ thống tích hợp giữa con người, thiết bị, phương pháp và năng lượng. Kiến thức ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp giúp thiết kế quản lý các hệ thống công nghiệp và dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu quả với chi phí hợp lý. Ngành học này đào tạo ra các quản đốc phân xưởng, các giám đốc quản lý sản xuất, các kỹ sư kế hoạch, quản lý điều hành nhà máy, công ty, hay nhà quản lý sản xuất và dịch vụ.

Theo dõi Fanpage của chúng tôi để nhận thêm thông tin!

ISEVN Team.